Welkom bij AZ-BHV brandwacht en opleidingen.

 

- AZ, Acute Zorg, of te wel LEH levensreddende eerste hulp.

- BHV, Bedrijfshulpverlening.

- Huur een Brandwacht voor ondersteunende diensten.


 AZ-BHV Opleidingen, trainingen en oefeningen.

 

Er doen zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, op het werk of in

 privé sfeer. Zo'n ongeval vraagt om kordaat optreden van medewerkers en omstanders. Je

 verkeerd in een ongewenste situatie, wat je zo snel mogelijk stabiel wilt krijgen.

Bijvoorbeeld;

- Een persoon wordt onwel, wat ga je doen stabiele zijligging of moet er gereanimeerd

worden, er zal mogelijk een AED moeten komen, weten medewerkers hier mee om te gaan?

- Er kan een ongeval voordoen, waarbij iemand gewond raakt. Heb je voldoende middelen,

 bijvoorbeeld EHBO koffer die eventuele verwondingen kunnen stabiliseren?  

- Of er doet zich een beginnende brand voor, wat ga je doen? Het brandje blussen, betrokken omgeving ontruimen en hoe verloopt de communicatie?

In vele van bovenstaande gevallen zal professionele hulpverleners gealarmeerd moeten worden! 

Het volgen van een acute zorg of bedrijfshulpverleningsopleiding, training of oefening is daarom geen overbodige luxe. 

Wij nemen u terug naar de basis, niet meer en niet minder. Wij leren u medewerkers 'bedrijfshulpverleners' van A tot Z op enthousiaste en praktische wijze kordaat te handelen bij brand en ongevallen 'eerste hulp' verlenen dat bij u bedrijf of organisatie past, tot professionele hulpverleners de zorg overnemen. 

"Beter adequate zorg verlenen dan perfecte zorg achterhouden"

 

Onze werkwijze is als volgt, wij nemen vrijblijvend een kijkje in u bedrijf of organisatie. Aan de

hand van de aard van werkzaamheden, gevaren en risico's adviseren we hoe een opleiding,

training of oefening eruit kan gaan zien. Met als doel dat we branche gericht een programma samenstellen dat boeiend is voor de BHVer, 'bedrijfshulpverleners'. We houden rekening met jullie wensen. 

Iedereen is geschikt voor bedrijfshulpverlening, AZ-BHV opleidingen is praktijk gericht opleiden met theoretische achtergrond informatie.  

Ik hoor en vergeet, ik zie en onthoud, ik doe en begrijp. Vanuit die basis wordt een bedrijfshulpverlener enthousiast. En leert hoe te handelen in ongewenste situaties.

 


AZ-BHV  huur een brandwacht. 

 

 Voldoet u locatie niet aan gestelde veiligheidseisen doordat noodzakelijke brandmeldinstallatie, niet goed functioneert door bijvoorbeeld onverwachte storing of onderhoud. Worden er werkzaamheden uitgevoerd wat risico voor de omgeving vormt, bijvoorbeeld groot onderhoud in een fabriek waar heetwerk "las en slijp werkzaamheden" worden uitgevoerd. Heeft u een evenement, festival of ander activiteiten waarbij een grote groep mensen samen komen.  In vele gevallen wordt geëist dat u een brand of veiligheidswacht moet inzetten. Het inhuren van rijks gediplomeerd brandwacht met VOL-VCA certificering is dan vaak de enige oplossing. Wij werken alleen met geselecteerde  brandwachten die weten wat er van hun verwacht wordt. Een representatieve uitstraling met eigen kenmerk, daar onderscheiden wij ons in.  Huur een brandwacht bij AZ-BHV. 


 Waarom Bedrijfshulpverlening (BHV)

 

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

In de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen,

staat beschreven dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen en vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid  op het werk. 

In Nederland is dit terug te vinden in de, arbeidsomstandighedenwet. 

In deze wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). 

 

 Certificering en erkenning.

 

AZ-BHV certificeert volgens overheid erkende,

 

- Nikta "Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training en Advies" 

- NIBHV "Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening"

- EFR " Emergency First Response