AZ-BHV

 

                       voor brandwacht & opleidingen

 

 


Huur een Brandwacht. 

 

Het inzetten van een gediplomeerde brandwacht kan verplicht worden gesteld, wanneer de veiligheid in u omgeving risico's opleveren. Huur een Brandwacht, eerste hulp, bij defecte brandmeldcentrale, risicovolle werkzaamheden en evenementen voor o.a. bedrijven of organisaties. BHV bedrijfshulpverlener

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Acute Zorg (LEH)

 

 

Acute Zorg, zo wordt onze opleiding genoemd betreffende de Levensreddende Eerste Hulp (LEH) voorheen EHBO.

Het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners. Brand, ontruiming en communicatie

 

 

In een reguliere BHV-certificering komen uiteraard de kleine blusmiddelen aan bod.

Soms is er echter behoefte aan een nadere verdieping in het gebruik van kleine blusmiddelen, of dienen andere medewerkers dan bedrijfshulpverleners getraind te worden in het omgaan met kleine blusmiddelen. Bedrijfshulpverlener (BHV) kind en omgeving.

 

 

Reeds enkele jaren geleden is deze opleiding ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners in kinderrijke omgevingen waarin kind specifieke elementen zijn opgenomen. Module Kind en Omgeving richt zich tot de volgende doelgroepen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, speelparadijs, pannenkoekenhuis, e.d.) Acute Zorg  (LEH) Kind en Omgeving.

 

 

In de opleiding Acute Zorg module Kind en Omgeving staat het verlenen van Levensreddende Eerste Hulp (LEH) aan kinderen centraal.

Kinderen zijn onderzoekend van aard en zien vaak gevaren niet op tijd aankomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.Reanimatie met AED

 

 

In toenemende mate is er sprake van een behoefte aan een praktijkgerichte opleiding / training in reanimatie met AED. Het aantal AED’s neemt immers de laatste jaren gestaag toe, zowel binnen bedrijven als in het publieke domein

Een training praktijk Reanimatie met AED, voorziet in deze toenemende behoefte.

         

          Keten van overleven