EHBO (levensreddende eerste hulp)

 

levensreddende eerste hulp (Acute Zorg) zo wordt onze opleiding genoemd betreffende de EHBO. Het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is  geen overbodige luxe. Eerste Hulp (acute zorg) kunnen toepassen, tot professionele hulpverleners de zorg overneemt. 

“Beter adequate zorg verlenen dan perfecte zorg achterhouden”

 

 Onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

·    Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.

·    Het controleren van de vitale functies.

·    Het bewusteloze slachtoffer.

·    Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.

·    Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.

·    Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.

·    Het slachtoffer met brandwonden.

·    Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.

·    Het slachtoffer met een vergiftiging.

·    Het slachtoffer met oogletsel.

 

De inhoud van onze lessen staan beschreven in het veiligheidsboek maar kunnen ook als e-learning worden aangeboden.

 

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

Geslaagde cursisten ontvangen een persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’. 

Het behaalde certificaat is 1 jaar geldig en kan jaarlijks door een herhalingscursus worden verlengd, de benodigde kennis en vaardigheden worden daardoor op pijl gehouden. 

Meer informatie, neemt vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.