EHBO voor kinderen

 

Eerste hulp voor kinderen (Acute Zorg) module Kind en Omgeving, zo wordt onze opleiding genoemd. Het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

 

Onderdelen die in de cursus Acute Zorg, module Kind en Omgeving aan bod komen, zijn:

·    De verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen.

·    Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.

·    Het controleren van de vitale functies.

·    Het bewusteloze slachtoffer.

·    Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.

·    Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.

·    Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.

·    Het slachtoffer met brandwonden.

·    Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.

·    Het slachtoffer met een vergiftiging.

·    Het slachtoffer met oogletsel.

·    Specifieke letsels bij kinderen: insectenbeten, tandletsel.

·    Ziektebeoordeling en zorg voor het zieke kind.

 

De inhoud van onze lessen staan beschreven in het veiligheidsboek maar kunnen ook als e-learning worden aangeboden.


Geslaagde cursisten ontvangen het persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Kinderen’.

Behaalde certificaat is 1 jaar geldig en kan jaarlijks door een herhalingscursus worden verlengd, de benodigde kennis en vaardigheden worden daardoor op pijl gehouden.

Gastouders kunnen dit certificaat in het kader van de eisen in de Wet kinderopvang laten registreren bij de GGD.

Meer informatie, neemt vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.